Oblast 1. - dítě/žák/student

21.10.2019


1. Učení dětí vlastní zkušeností

2. Děti nemají ze školy strach

3. Učení dětí prožitkem (nejen "od semínka ke chlebu")

4. Respekt k osobnosti dítěte

5. Podporuje v dětech respekt k lidské práci

6. Podporuje a rozvíjí sebedůvěru

7. Rozvíjí kreativitu

8. Vědomě pracuje s temperamenty a umí je využít

9. Krásné prostředí škol respektující vývoj dítěte

10. Velká pozornost na školní zralost při zápisech

11. Pravidelné rozhovory o dítěti (učitel, rodič)

12. Vychovává děti ke svobodě

13. Vychovává děti k odvaze

14. Historie se učí skrze bajky

15. Podporuje hudební rozvoj dítěte

16. Podporuje jazykový rozvoj dítěte

17. Děti mají odvahu dělat chyby

18. Spokojené a šťastné děti

19. Myslí (a respektuje) na zdravý vývoj dítěte

20. Myslí (a respektuje) na duševní vývoj dítěte

21. Waldorf je o dítěti

22. Děti se učí myslet

23. Není talk na výkon

24. Výuka 2 cizích jazyků od 1. třídy (porozumět, ne jen umět)

25. Pletení a háčkování jako rozvoj jemné motoriky

26. Absolventi lyceí motivují další studenty

27. Uplatnění znalostí v běžném životě