Oblast 2. - škola/waldorfská pedagogika

18.10.2019

28. W škola učí více než demokracii - učí hledat shodu všech

29. Práce s přírodními materiály

30. Propracovaná didaktika

31. Slovní hodnocení

32. Nepodporuje soutěživost

33. Podpora empatie- sociální inteligence

34. Propojování věkových kategorií

35. Ctění tradic

36. Respekt k cyklům země

37. Úzké propojení s přírodou

38. Harmonické prostředí pro výuku

39. Učebnice si děti tvoří samy

40. Používání zdravých materiálů

41. Zdravý přístup k používání elektroniky

42. Epochové vyučování - vyučování v souvislostech

43. Škola, která nezatěžuje děti úkoly

44. Škola, která skrze umění hledá cesty k sobě

45. Škola, která respektuje indivinduální vývoj dítěte

46. Škola, která rozvíjí toleranci

47. Škola, která respektuje jinakost

48. Škola plná vůně a krásna49. Škola, která vede absolventy k samostatnosti

50. Škola, která podporuje zručnost

51. Škola, která učí děti učit se pro vědomosti, ne pro známky

52. Propojenost - učení v kontextu

53. Solidarita

54. Hodně mužů - pedagogů

55. Specifické předměty - formy, eurytmie

56. Cesta k vnitřní motivaci

57. Učení řemesel

58. Zpracovávání obsahu učiva všemi smysly

59. Sto lety ověřená tradice

60. Podpora pobytu na čerstvém vzduchu

61. Absence zvonku

62. Výuku lze přizpůsobit dynamice třídy

63. Flexibilita při výuce

64. Propojený systém vzdělávání: MŠ-ZŠ-SŠ

65. Výuka flétny od první třídy

66. Roční projekty tříd

67. Ročníková práce 9. tříd

68. Olympiáda 5. tříd

69. Používání nelinkovaných sešitů


Prolnutí 1. a 2. oblasti (dítě / škola)

70. Děti žijí příběhy

71. Úspěchy žáků waldorfských škol jsou prokazatelné (statisticky doložené)