Podpora vzdělávání pedagogů

I přes nabídku waldorfských seminářů v ČR je pro kvalitní výuku na waldorfských školách potřeba pedagogům umožnit vzdělávat se nad rámec těchto seminářů např i mimo ČR.  Ne všichni učitelé si však mohou dovolit hradit nadstandardní vzdělávání z vlastních zdrojů. Naší snahou je v případě potřeby poskytnout finanční příspěvek na toto vzdělávání.