Podpora vzniku nových školek, škol a lyceí

V současné době je v ČR 15 waldorfských mateřských školek (vč. waldorfských tříd při MŠ), 17 waldorfských základních škol (vč. waldorfských tříd při ZŠ) a 4 lycea. Chceme podporovat vznik nových školek, škol a iniciativ.