Waldorf a hosté

Projekt celoročního cyklu komponovaných pořadů pro širokou veřejnost: přednášky, promítání, divadlo, hudba, poezie apod. Koncept projektu je založen na setkávání zajímavých a činorodých lidí: jednak lidí z okruhu waldorfského hnutí v Semilech (učitelé, děti, studenti, rodiče, příznivci), jednak místních umělecky či jakkoli jinak kulturně aktivních lidí (učitelé a studenti místních škol, místní kulturní činitelé). Předpokládané místo konání: kavárna KC Golf Semily. Pilotní projekt semilské školy, v případě úspěšného vyhodnocení může pokračovat.

Tento projekt je třeba aktuálně zajistit nejen finančně, ale i z hlediska PR. Uvítáme i dobrovolníky pro přípravu prostor.

Termín konání: ve školním roce 2018/2019

Předpokládané náklady: 30.000.- Kč