AKTUÁLNÍ PROJEKTY 

                                                                                                                              V roce 2019 budeme podporovat projekty v rámci Waldorf 100. 

Projekt pro celou třídu od VII. třídy výše. Jedná se o týden výuky na palubě repliky historické plachetnice piráta Hermana. Pilotní projekt semilské waldorfské školy.

Projekt třídenního setkání a soutěží pro žáky VII. tříd. Účast na setkání bude nabídnuta waldorfským školám v ČR. Variace na středověké turnaje a hry uzpůsobené dané věkové kategorii s cílem podpořit radost a kladný vztah k pohybu: hod kopím, šerm, střelba z luku, kvintána, skupinová bitva ....

VW 100

26.09.2018

Jednodenní festival pro všechny příznivce waldorfské školy v Semilech i případné náhodné kolemjdoucí. V rámci celosvětového projektu Waldorf 100 k 100. výročí waldorfské pedagogiky. Předpokládaná účast hostů z jiných waldorfských škol v ČR. Směs uměleckých vystoupení završených večerním koncertem hudební skupiny.

Projekt celoročního cyklu komponovaných pořadů pro širokou veřejnost: přednášky, promítání, divadlo, hudba, poezie apod. Koncept projektu je založen na setkávání zajímavých a činorodých lidí: jednak lidí z okruhu waldorfského hnutí v Semilech (učitelé, děti, studenti, rodiče, příznivci), jednak místních umělecky či jakkoli jinak kulturně aktivních...

Seawaldorf

25.09.2018

Projekt pro jednoho žáka 9. třídy: tři měsíce na moři s dalšími 8 žáky waldorfských 9. tříd z různých evropských zemí. Plavba probíhá s učitelem a kapitánem. Podmínkou: angličtina na základní komunikativní úrovni. Pilotní projekt francouzských organizátorů, kteří po vyhodnocení zváží pokračování.

V současné době je v ČR 15 waldorfských mateřských školek (vč. waldorfských tříd při MŠ), 17 waldorfských základních škol (vč. waldorfských tříd při ZŠ) a 4 lycea. Chceme podporovat vznik nových školek, škol a iniciativ.

I přes nabídku waldorfských seminářů v ČR je pro kvalitní výuku na waldorfských školách potřeba pedagogům umožnit vzdělávat se nad rámec těchto seminářů např i mimo ČR. Ne všichni učitelé si však mohou dovolit hradit nadstandardní vzdělávání z vlastních zdrojů. Naší snahou je v případě potřeby poskytnout finanční příspěvek na toto vzdělávání.

Naším úkolem není být zkušenými anthroposofy, odborníky na toto téma, ale vytvořit pomyslný most mezi společností a anthroposofií. Probudit v lidech zájem o anthroposofii a témata s ní spojená.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí