ZAUJALO NÁS

Podpora nových iniciativ

Vznik a vybavení 2. stupně waldorfské základní školy 


(číslo účtu 115-21410287/0100, var. symbol 320)


Podporu vzniku nových škol, školek a iniciativ považujeme za jednu ze stěžejních aktivit nadačního fondu. Aktuálně bychom rádi podpořili i  Třebušínskou školu.

"Od svého zahájení činnosti v roce 2015 jsme vybudovali zázemí (jak materiální tak personální) pro vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy - v Třebušíně, v malebné krajině Českého středohoří (u Litoměřic).

Waldorfské vzdělávání má svůj význam ve své ucelenosti; bylo původně R. Steinerem navrženo pro 1. až 12. ročník (tedy včetně středoškolského stupně. Pro naše žáky je nutné vybudovat 4 kmenové učebny, odborné učebny, eurytmický sál a další potřebné zázemí - tak, aby mohli na naší škole úspěšně dokončit waldorfské základní vzdělání (tedy aby mohla být pro ně výuka rozšířena i o 2. stupeň ZŠ). Nejbližší jiná waldorfská ZŠ není od našeho působiště v dojezdové vzdálenosti (Praha, Semily). V celých severních Čechách jsou dodnes pouze 3 waldorfské základní školy.

Pro realizaci našeho záměru jsme nalezli vhodnou školní budovu v Litoměřicích a máme uzavřenu smlouvu o podnájmu na 15 let (období 2020 až 2035). Součástí podnájmu je i zahrada o celkové rozloze 730 m2.

Hledáme také zdroje pro financování nákupu vybavení 2. stupně ZŠ."
Ing. Katarína Hurychová - ředitelka školy


Předpokládáné náklady na celý projekt: cca 3 900 000,- Kč

Podpora dalších aktivit aplikované antroposofie

Studium eurytmie 2021 - 2025


(číslo účtu 115-21410287/0100, var. symbol 220)

"Co vyjadřujeme eurytmií je opravdu nejčistším projevem lidské duše ve viditelném světě." R. Steiner

Eurytmie ve svých vyjadřovacích prostředcích respektuje fyziologicko-psychologické zákonitosti a spolu s tělesným pohybem zviditelňuje i pohyb duševní. Tělo zde není jen utilitárním prostředkem, stává se oduševnělým nástrojem člověka obdařeného vůlí, citem a rozumem.

Komu je studium určeno?

  • Zájemcům o získání profesní kvalifikace v oblasti pohybového umění eurytmie.
  • Zájemcům o navazující studium jevištní, pedagogické nebo léčebné eurytmie.
  • Absolventům uměleckých škol, kteří chtějí rozšířit svůj obor o nové vyjadřovací prostředky.


Otevření a průběh studia jsou však podmíněny dostatečnou finanční podporou. Vzhledem k intenzivní formě denního vzdělávání je souhrnný rozpočet skutečně vysoký. Pravidelné měsíční školné studentů pokryje pouze malou část nákladů. Při shánění prostředků se proto obracíme na několik - převážně zahraničních - nadací a fondů. Zatím máme z těchto zdrojů přislíbenu podporu, která pokryje pouze jednu pětinu celkových nákladů.

Více infromací o studiu naleznete na webu:
https://www.studium-eurytmie.cz/

Předpokládané celkové náklady studia pro roky 2021 - 2025:

cca 6 800 000,-KčPrezentace waldorfské pedagogiky

Naším cílem je také podpořit šíření myšlenky o waldorfské pedagogice mezi širokou veřejnost. Snažíme se tedy podporovat činnosti vedoucí k naplnění tohoto cíle. Mezi ně mohou patřit například přednášky o waldorfské pedagogice, publikační činnost a pod.


Podpora nových iniciativ

Podporu vzniku nových škol, školek a iniciativ považujeme za jednu ze stěžejních aktivit nadačního fondu. Aktuálně bychom rádi podpořili iniciativu ve Zlíně.

"Spolek pro waldorfskou školu ve Zlíně a okolí (IČ 08490139) je
otevřenou iniciativou pedagogů a rodičů, která funguje od dubna 2019.
Scházíme se každý týden, společně studujeme a připravujeme osvětové,
vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost související s waldorfskou
pedagogikou.Naším záměrem je otevřít soukromou waldorfskou základní a mateřskou školu v září
roku 2021, první svého druhu ve Zlínském kraji. Škola bude založena jako
rostoucí, tedy že v prvním roce bude otevřena pouze první třída, každý
rok se otevře třída nová. Za 9 let ve škole bude fungovat 9 ročníků.Škola bude naplňovat vzdělávací standardy pro základní vzdělávání dle
platné legislativy. Škola bude poskytovat povinné základní vzdělání
dětem od 6 do 15 let. Absolventi devítileté školy mohou pokračovat ve
vzdělávání buď středním stupněm waldorfské školy, nebo jinou střední
školou či odborným učilištěm.


Bude založena na koncepci, která předpokládá financování vlastní
činnosti formou kombinace státního příspěvku dle normativů MŠMT,
školného a příspěvků od podporovatelů. Vzhledem k tomu, že waldorfská
škola je svobodnou školou, chceme, aby byla dostupná co největší vrstvě
obyvatel. Školné bude činit 3300 Kč měsíčně.

M. Palička, předseda spolku"

Facebook spolku.