Oblast 3. - rodiče

17.10.2019

72. Lidé k sobě mají blíž

73. Spokojení rodiče jsou inspirací pro další rodiny

74. Zapojení rodičů do fungování školy (rodiče jako součást vzděláváacího procesu)

75. Přednášky pro veřejnost


Prolnutí 2. a 3. oblasti (škola a rodič)

76. slavnosti - jarmarky