Rudolf Steiner

"Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly. A právě tak musí dobro, pokud se má vystupňovat ve svatost, překonat zlo, které se mu staví do cesty. Zlo má za úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň."

Rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik, theosof, vizionář, zakladatel antroposofie a eurytmie (1861-1925). Již od dětství měl jasnozřivé schopnosti, které mu podle jeho pozdějších slov nedovolovaly pochybovat o existenci duchovního světa. Autor desítek knih na duchovní témata od Stavebních kamenů k pochopení mysteria na Golgotě až po O poznávání vyšších světů a cvičení pro rozvinutí duchovních orgánů pro orientaci v nich.