Eurytmie

Eurytmie je pohybové umění, které vzniklo na začátku 20. století z potřeby nově uchopit jednotlivé fenomény řeči a hudby pomocí lidského těla, v době hledání nových výrazových prostředků a možností pohybu.

Během dalších desetiletí se eurytmie rozvinula do pedagogické a terapeutické podoby a našla si své místo i v podnikatelské sféře. Jedinečnost eurytmie je dána tím, že podstata gest a pohybových forem vychází z objektivních souvislostí určených povahou řeči, hudby, sociálního společenství či dispozic člověka.

Co eurytmie přináší?

  • Jako umění zprostředkovává ojedinělý umělecký zážitek, vycházející z podstaty hudby (tónová eurytmie) a slova (hlásková eurytmie). Divákovi přináší jedinečný pohled na souhru duševních aspektů, které mají svůj výraz v kvalitě myšlení, cítění a vůle propojených do harmonického celku.
  • Její užití v pedagogice rozvíjí vnitřní potenciál dítěte, vede k rozvoji samostatnosti myšlení a k rozvoji kreativních dovedností, usnadňuje soustředění, vede jak k praktickému, tak i obraznému myšlení.
  • Podniková eurytmie stimuluje tvůrčí potenciál a kreativitu zaměstnanců, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti. Provádění eurytmie například předchází syndromu vyhoření.
  • Cílem léčebné eurytmie je pomoci klientům v tom, aby podnítili své autoregulační schopnosti, a našli tak cestu k uzdravení. Výrazně pomáhá i v oblasti léčebné pedagogiky.
  • V každém věku napomáhá dobré orientaci v prostoru, schopnosti časové souslednosti, při koordinaci pohybu, předchází tělesné a duševní ztuhlosti. Vede člověka k prožitku krásy (předpona eu- znamená v řečtině "krásný")

zdroj: https://www.eurytmie.cz/co-je-to-eurytmie/#toggle-id-1


Léčebná eurytmie

https://antroposofickamedicina.cz/prehled-terapii/lecebna-eurytmie