KDO JSME


Cílem Nadačního fondu Waldorf je podporovat rozvoj waldorfské pedagogiky a dalších aktivit aplikované antroposofie. Orientujícími jsou pro nás myšlenky sociální trojčlennosti Rudolfa Steinera.

Můžeme mít mnoho dobrých nápadů a projektů, ale uvědomujeme si, že spoustu z nich lze uskutečnit teprve tehdy, najdou-li se k jejich realizaci finanční prostředky. Věříme, že podpora svobodného duchovního života a uvádění antroposofických impulzů do současné kultury je přínosné pro všechny sféry života společnosti.

Proto jsme se rozhodli být místem, kde se potkávají nápady a podněty zaměřené na podporu waldorfských školek a škol, iniciativ v oblasti léčebné pedagogiky, eurytmie, antroposofické rozšířené medicíny, biodynamického zemědělství a sociální trojčlennosti s penězi darovanými ke smysluplnému využití.

 


NÁŠ TÝM

Rostislav Beneš

člen správní rady
---

 Je otcem 3 dětí, které navštěvují waldorfskou školu. Rád se podílí na školních akcích a aktivitách školy. Mezi jeho koníčky patří výlety do hor s rodinou, lyžování, létání a motorky - veteráni.

Veronika Myslivcová

členka správní rady
---
 Je matkou čtyř dětí. S waldorfskou pedagogikou má jako aktivní rodič zkušenosti na všech třech stupních - mateřské, základní a střední škole. Povoláním učitelka MŠ, účastník Waldorfského semináře předškolní pedagogiky. V minulosti knihovnice dětského oddělení Semilské knihovny a školní waldorfské knihovny. V současnosti pracuje jako asistent pedagoga. Je CODA.  

Šárka Bezušková Střížková

členka správní rady
---

 Vystudovala VOŠ sociálně pedagogickou, dlouhodobě působí v sociálních službách a v posledních letech také ve školství. Má mnohaletou zkušenost s neziskovým sektorem i s řízením a realizací projektů. Členkou správní rady je od roku 2017.

Bc. Ondřej Slavík

člen správní rady
---

 Po absolvování gymnázia studoval PedFUK Praha obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK Praha, později na Rudolf Steiner University College v Norsku. Především si ale vzal ženu svých snů a má s ní tři úžasné děti - spokojené žáky semilské waldorfské školy. Sám na téže škole v současné době pracuje jako waldorfský třídní učitel.

Antonín Hoffmann

člen správní rady
---
Prošel jako rodič výukou waldorfské školy.
Je přítelem alternativního života, filozofie přírody a svobody. 

Martina Wittmayerová

ředitelka

---

 Vystudovala SUPŠ sklářskou v Železném Brodě. Svému oboru se věnovala až do mateřství. Již na rodičovské dovolené získávala zkušenosti s řízením a propagací v neziskovém sektoru, ve kterém působí dodnes. V současné době je také studentkou waldorfského semináře (Sociální akademie Tabor). Ve svém volném čase se věnuje ochotnickému divadlu.


Lenka Pospíšilová

revizorka

Matka dětí ve waldorfské škole. Podporovatelka waldorfského hnutí a antroposofie. A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí