KDO JSME


 Nadační fond Waldorf Semily vznikl v roce 1999 (jako Nadace základní školy waldorfské v Semilech). Naším cílem je podporovat rozvoj waldorfské pedagogiky a dalších aktivit aplikované anthroposofie. Orientujícími jsou pro nás myšlenky sociální trojčlennosti Rudolfa Steinera.

Můžeme mít mnoho dobrých nápadů a projektů, ale uvědomujeme si, že spoustu z nich lze uskutečnit teprve tehdy, najdou-li se k jejich realizaci finanční prostředky. Věříme, že podpora svobodného duchovního života a uvádění anthroposofických impulzů do současné kultury je přínosné pro všechny sféry života společnosti.

Proto jsme se rozhodli být místem, kde se potkávají nápady a podněty zaměřené na podporu waldorfských školek a škol, iniciativ v oblasti léčebné pedagogiky, eurytmie, anthroposofické rozšířené medicíny, biodynamického zemědělství a sociální trojčlennosti s penězi darovanými ke smysluplnému využití.

 


NÁŠ TÝM

Šárka Bezušková Střížková

členka správní rady
---

 Vystudovala VOŠ sociálně pedagogickou, dlouhodobě působí v sociálních službách a v posledních letech také ve školství. Má mnohaletou zkušenost s neziskovým sektorem i s řízením a realizací projektů. Členkou správní rady je od roku 2017.

Ing. Jindřiška Kocvárová 

členka správní rady
---

Veronika Myslivcová

členka správní rady
---
 Je matkou čtyř dětí. S waldorfskou pedagogikou má jako aktivní rodič zkušenosti na všech třech stupních - mateřské, základní a střední škole. Povoláním učitelka MŠ, účastník Waldorfského semináře předškolní pedagogiky. V minulosti knihovnice dětského oddělení Semilské knihovny a školní waldorfské knihovny. V současnosti pracuje jako asistent pedagoga. Je CODA.  

Martina Kynčl Wittmayerová

pověřena správou NFWS
---

 Vystudovala SUPŠ sklářskou v Železném Brodě. Svému oboru se věnovala až do mateřství. Již na rodičovské dovolené získávala zkušenosti s řízením a propagací v neziskovém sektoru, ve kterém působí dodnes. V současné době je také studentkou prvního ročníku waldorfského semináře (Sociální akademie Tabor)  


Antonín Hoffmann

člen správní rady
---
Prošel jako rodič výukou waldorfské školy.
Je přítelem alternativního života, filozofie přírody a svobody. 

Mgr. Dušan Pleštil Ph.D.

předseda správní rady
---

 Je anthroposofem a waldorfským učitelem, přednáší a publikuje v oblasti Goethovské přírodovědy a waldorfské pedagogiky u nás i v zahraničí. Vzdělává waldorfské učitele na seminářích v Čechách i ve světě. V Semilech vede pobočku Anthroposofické společnosti Kozákov. Pro nadační fond pracuje již mnoho let.

Bc. Ondřej Slavík

člen správní rady
---

 Po absolvování gymnázia studoval PedFUK Praha obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK Praha, později na Rudolf Steiner University College v Norsku. Především si ale vzal ženu svých snů a má s ní tři úžasné děti - spokojené žáky semilské waldorfské školy. Sám na téže škole v současné době pracuje jako waldorfský třídní učitel.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí