KDO JSME


Cílem Nadačního fondu Waldorf je podporovat rozvoj waldorfské pedagogiky a dalších aktivit aplikované anthroposofie. Orientujícími jsou pro nás myšlenky sociální trojčlennosti Rudolfa Steinera.

Můžeme mít mnoho dobrých nápadů a projektů, ale uvědomujeme si, že spoustu z nich lze uskutečnit teprve tehdy, najdou-li se k jejich realizaci finanční prostředky. Věříme, že podpora svobodného duchovního života a uvádění anthroposofických impulzů do současné kultury je přínosné pro všechny sféry života společnosti.

Proto jsme se rozhodli být místem, kde se potkávají nápady a podněty zaměřené na podporu waldorfských školek a škol, iniciativ v oblasti léčebné pedagogiky, eurytmie, anthroposofické rozšířené medicíny, biodynamického zemědělství a sociální trojčlennosti s penězi darovanými ke smysluplnému využití.

 


NÁŠ TÝM

Mgr. Dušan Pleštil Ph.D.

předseda správní rady
---

 Je anthroposofem a waldorfským učitelem, přednáší a publikuje v oblasti Goethovské přírodovědy a waldorfské pedagogiky u nás i v zahraničí. Vzdělává waldorfské učitele na seminářích v Čechách i ve světě. V Semilech vede pobočku Anthroposofické společnosti Kozákov. Pro nadační fond pracuje již mnoho let.

Veronika Myslivcová

členka správní rady
---
 Je matkou čtyř dětí. S waldorfskou pedagogikou má jako aktivní rodič zkušenosti na všech třech stupních - mateřské, základní a střední škole. Povoláním učitelka MŠ, účastník Waldorfského semináře předškolní pedagogiky. V minulosti knihovnice dětského oddělení Semilské knihovny a školní waldorfské knihovny. V současnosti pracuje jako asistent pedagoga. Je CODA.  

Šárka Bezušková Střížková

členka správní rady
---

 Vystudovala VOŠ sociálně pedagogickou, dlouhodobě působí v sociálních službách a v posledních letech také ve školství. Má mnohaletou zkušenost s neziskovým sektorem i s řízením a realizací projektů. Členkou správní rady je od roku 2017.

Bc. Ondřej Slavík

člen správní rady
---

 Po absolvování gymnázia studoval PedFUK Praha obor učitelství 1. stupně ZŠ a bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FHS UK Praha, později na Rudolf Steiner University College v Norsku. Především si ale vzal ženu svých snů a má s ní tři úžasné děti - spokojené žáky semilské waldorfské školy. Sám na téže škole v současné době pracuje jako waldorfský třídní učitel.

Antonín Hoffmann

člen správní rady
---
Prošel jako rodič výukou waldorfské školy.
Je přítelem alternativního života, filozofie přírody a svobody. 

Martina Kynčl Wittmayerová

pověřena správou fondu

---

 Vystudovala SUPŠ sklářskou v Železném Brodě. Svému oboru se věnovala až do mateřství. Již na rodičovské dovolené získávala zkušenosti s řízením a propagací v neziskovém sektoru, ve kterém působí dodnes. V současné době je také studentkou prvního ročníku waldorfského semináře (Sociální akademie Tabor). Ve svém volném čase se věnuje ochotnickému divadlu.


Lenka Pospíšilová

revizorka

Matka dětí ve waldorfské škole. Podporovatelka waldorfského hnutí a anthroposofie. A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí