OBLASTI, KTERÉ PODPORUJEME

Podpora vzniku nových školek, škol a iniciativ.

V současné době je v ČR 15 waldorfských mateřských školek (vč. waldorfských tříd při MŠ), 17 waldorfských základních škol (vč. waldorfských tříd při ZŠ) a 4 lycea. Chceme podporovat vznik nových školek, škol a iniciativ. 

Vzdělávání učitelů

I přes nabídku waldorfských seminářů v ČR je pro kvalitní výuku na waldorfských školách potřeba pedagogům umožnit vzdělávat se nad rámec těchto seminářů např i mimo ČR. Ne všichni učitelé si však mohou dovolit hradit nadstandardní vzdělávání z vlastních zdrojů. Naší snahou je v případě potřeby poskytnout finanční příspěvek na toto vzdělávání. 

Studentské projekty s anthroposofickými tématy


Studenti lyceí v sobě mají obrovský potenciál, skvělé nápady, spousty energie....i jejich projekty jsou důležité pro obraz anthroposofie ve společnosti. 

Podpora anthroposofických aktivit


Naším úkolem není být zkušenými anthroposofy, odborníky na toto téma, ale vytvořit pomyslný most mezi společností a anthroposofií. Probudit v lidech zájem o anthroposofii a témata s ní spojená.

Naším cílem je praktická aplikace jednotlivých oborů do společnosti.