OBLASTI, KTERÉ PODPORUJEME

Podpora vzniku nových školek, škol a iniciativ.

V současné době je v ČR 15 waldorfských mateřských školek (vč. waldorfských tříd při MŠ), 17 waldorfských základních škol (vč. waldorfských tříd při ZŠ) a 4 lycea. Chceme podporovat vznik nových školek, škol a iniciativ. 

Podpora vzdělávání učitelů

I přes nabídku waldorfských seminářů v ČR je pro kvalitní výuku na waldorfských školách potřeba pedagogům umožnit vzdělávat se nad rámec těchto seminářů např i mimo ČR. Ne všichni učitelé si však mohou dovolit hradit nadstandardní vzdělávání z vlastních zdrojů. Naší snahou je v případě potřeby poskytnout finanční příspěvek na toto vzdělávání. 

Podpora společenství waldorfských škol


Podpora a spolupráce škol vzájemně je důležitým pilířem waldorfské pedagogiky. Proto také podporujeme společné projekty dvou a více škol, které rozvíjejí vzájemnou spolupráci nejen žáků a studentů, ale i pedagogů a celého waldorfského společenství. Pokud má projekt ještě nadstavbu v šíření waldorfské myšlenky mezi široku veřejnost, plně tak naplňuje cíle NFW.

Podpora dalších aktivit aplikované antroposofie


Naším úkolem není být zkušenými antroposofy, odborníky na toto téma, ale vytvořit pomyslný most mezi společností a antroposofií. Probudit v lidech zájem o antroposofii a témata s ní spojená.

Naším cílem je podpora praktické aplikace jednotlivých oborů do společnosti.